Матывацыя прафсаюзнага членства

Матывацыя прафсаюзнага членства - пабуджэнне да ўступлення і прыналежнасць да прафесійнага саюзу работнікаў адукацыі і навукі.

        Мэта - растлумачэнне Закона Рэспублікі Беларусь "Аб прафесійных саюзах», Статута Прафсаюза, якія забяспечваюць абарону сацыяльна-працоўных правоў і прафесійных інтарэсаў членаў прафсаюза і ажыццяўленне прадстаўніцтва ў сацыяльным партнёрстве з наймальнікамі.

        Ажыццяўляючы меры па матывацыі прафсаюзнага членства, прафкамы клапоцяцца пра колькасць прафсаюзнай арганізацыі і, такім чынам, яе сіле. Пры гэтым неабходна ўлічваць знешнія і ўнутраныя ўмовы матывацыі.

        Прафсаюзныя арганізацыі ажыццяўляюць прадстаўніцтва і абарону інтарэсаў работнікаў на ўзроўні галіны, арганізацыі, прадпрыемства. Найбольш эфектыўным інструментам сацыяльнай абароны на ўзроўні ўстановы з'яўляецца ў сучасных умовах калектыўны дагавор, у якім прадугледжваюцца дадатковыя льготы і гарантыі для працаўнікоў у параўнанні з тымі, што ўстаноўлены заканадаўствам. Выніковасць калектыўнага дагавора - пераканаўчае сведчанне важнасці прафсаюзнага членства.

        Знешнія ўмовы матывацыі звязаны са стварэннем станоўчага іміджу Прафсаюзу ў калектыве ўстановы, сярод сацыяльных партнёраў.

        Рэалізуючы гэтыя ўмовы на ўзроўні арганізацыі, прафсаюзны камітэт можа выкарыстоўваць разнастайныя формы: ўдзел старшыні і членаў прафсаюзнага камітэта ў сходах працоўнага калектыву, нарадах з інфармацыяй аб дзейнасці і выніках працы прафсаюзнай арганізацыі, яе ролі ў жыцці прадпрыемства;        інфармаванне калектыву шляхам навочнага матэрыялу (прафсаюзныя куткі, насценныя інфармацыйныя стэнды, сцянныя газеты, інфармацыйныя памяткі), новых інфармацыйных тэхналогій (Інтэрнэту, сайты ОК, РК прафсаюза і прафсаюзных арганізацый);    правядзенне «дзён адчыненых дзвярэй прафсаюзнай арганізацыі», «дзён прафкама», «дзён старшыні прафкама», «дзён прафсаюзнай інфармацыі» і г.д .;        рэгулярныя прэзентацыі асобных нумароў, рубрык газеты «Беларускі Час», віктарыны, абмеркавання артыкулаў на прафсаюзныя тэмы і інш.

        Фарміраванні станоўчага стаўлення да Прафсаюзу спрыяе ўвазе да кожнага члену калектыву, улік патрэб работнікаў, арганізацыя дзейнасці прафкама па розных напрамках:        сацыяльнае партнёрства; працоўнае заканадаўства; аплата працы; ахова працы і тэхнікі бяспекі (выкананне плана мерапрыемстваў па ахове працы); культурна-масавая і адукацыйная дзейнасць, у тым ліку правядзенне тэматычных вечароў, экскурсій, турыстычных паходаў, арганізацыя фізкультурна-аздараўленчай работы сярод членаў Прафсаюза і членаў іх сем'яў, прапаганда здаровага ладу жыцця (фізкультурныя групы, турніры, спартакіяды, секцыі і г.д. );

        Прафкаму неабходна арганізоўваць сустрэчы з членамі раённага камітэта прафсаюза, дзеячамі культуры і г.д., каб жыццё работнікаў было цікавым і інтэлектуальна насычаным.

Вялікія магчымасці ў працы па фарміраванні іміджу Прафсаюзу закладзены ў такіх мерапрыемствах, як конкурс «Прафлідэр», сумесныя мерапрыемствы са службамі сацыяльнай абароны насельніцтва, удзел у агульнараённых прафсаюзных мерапрыемствах.

        Унутранымі фактарамі матывацыі выступаюць вынікі ахоўнай дзейнасці прафсаюза і стыль працы выбарных прафсаюзных органаў, старшынь прафсаюзнай арганізацыі, стан прафсаюзнай дэмакратыі, арганізатарскай і інфармацыйнай працы прафкама.

        Каб стварыць спрыяльныя ўмовы для матывацыі прафсаюзнага членства, варта стварыць эфектыўную сістэму ўсёй арганізатарскай дзейнасці прафсаюзных органаў: лакальную нарматыўную базу, стварэнне і падтрыманне спрыяльнага псіхалагічнага клімату прафсаюзнай арганізацыі.

        Такім чынам, як знешнія, так і ўнутраныя ўмовы матывацыі прафсаюзнага членства шмат у чым грунтуюцца на: інфармацыйнай і растлумачальнай працы аб практычнай дзейнасці арганізацыі па абароне інтарэсаў членаў прафсаюза;  паказе практыкі выканальніцкай працы камітэта прафсаюза (рашэнні - вынік); паказе правапрымяняльнай практыкі на канкрэтных прыкладах па абароне правоў членаў прафсаюза; стварэнні ўмоў для галоснасці ў працы прафкама; развіцці шырокіх грамадскіх пачаткаў у дзейнасці прафсаюзнай арганізацыі; павышэнні агульнай культуры прафсаюзнай працы.

        Старшыні вядуць індывідуальную працу з паступаючымі на прадпрыемства маладымі спецыялістамі па пастаноўцы іх на прафсаюзны ўлік.

        Спрыяе росту прафсаюзных шэрагаў рэгулярная інфармацыя старшынь прафсаюзных арганізацый аб дзейнасці прафкама ўстановы і вышэйстаячых прафсаюзных органаў па паляпшэнню матэрыяльнага становішча работнікаў, матэрыялы аб рабоце прафсаюзнай арганізацыі на прафсаюзных стэндах і кутках. Станоўчае дзеянне аказваюць арганізаваныя старшынямі культурна - масавыя мерапрыемствы для членаў прафсаюза.

 

свернуть