Перавагі члена прафсаюза

ПЕРАВАГІ члена прафсаюза:

 

        Уступіўшы ў прафсаюз, работнік - член прафсаюза атрымлівае права:

-   заключаць калектыўны дагавор;

- на атрыманне ўсіх сацыяльна-эканамічных нормаў і льгот, прадугледжаных калектыўным дагаворам;

-   на бясплатную юрыдычную дапамогу па пытаннях працоўнага права: прыёму на працу, перакладаў па працы і звальнення, працоўнага часу і адпачынку, аховы працы і тэхнікі бяспекі, гарантый і кампенсацый;

-   на разгляд індывідуальнага працоўнай спрэчкі работніка - пры ўдзеле прафсаюзнага органа;

-  на садзейнічанне прафсаюза і яго спецыялістаў па пытаннях аплаты працы, памеру заработнай платы i своечасовай яе выплаты;

-  на праверку правільнасці налічэння заработнай платы;

- на абарону работніка прафсаюзам у выпадку неабгрунтаваных прапаноў на звальненне з працы, іншых несправядлівых дзеяньняў з боку наймальніка;

- на бясплатную прававую дапамогу прафсаюза ў разглядзе яго пытанняў у судзе;

- на абарону члена прафсаюза пры расследаванні няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, па пытаннях пакрыцця шкоды, прычыненай iх здароўю на вытворчасці (на працы);

- на матэрыяльную дапамогу ў выпадку ўзнікнення цяжкіх жыццёвых абставінаў і г.д .;

- на дапамогу ў атрыманні льготнай пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне, на аздараўленне і адпачынак для сябе і членаў сям'і;

- на дапамогу ў арганізацыі аздараўлення дзяцей;

- на зварот у прафкам, да яго лідэру, у любой вышэйстаячы прафсаюзны орган па любых пытаннях, магчымасць свабодна выказваць і адстойваць на прафсаюзным сходзе, канферэнцыі сваё меркаванне па пытаннях працоўных, сацыяльных і звязаных з імі адносін, а таксама па пытаннях работы прафсаюзнай арганізацыі, прафкама і яго лідэра.

        Калі вы не член прафсаюза, Вы пазбаўляеце сябе названай вышэй дапамогі і падтрымкі прафсаюза і заўсёды застаяцеся сам-насам з працадаўцам!

Матывы прафсаюзнага членства, закладзеныя ў Працоўным Кодэксе:

        Першасная прафсаюзная арганізацыя - прадстаўнік работнікаў пры правядзенні калектыўных перамоваў па заключэнні, змене калектыўнага дагавора - асноўнага прававога акта, які рэгулюе працоўныя адносіны ў арганізацыі, якім усталёўваюцца (рэгулююцца):

 

- рэжым працоўнага часу і адпачынку;

- формы, сістэмы і памеры аплаты працы;

- грашовыя ўзнагароды і даплаты;

- індэксацыя заработнай платы;

- кадравая палітыка і занятасць;

- пытанні побыту работнікаў;

- дапаможнікі і кампенсацыі;

- ахова працы і інш.;

- арганізацыя аздараўлення працоўных і іх дзяцей;

- арганізацыя адпачынку і г.д. (Арт. 363 ПК)

        З улікам меркавання выбарнага прафсаюзнага органа (або па ўзгадненні, калі дадзеная форма прадугледжана калектыўнай дамовай), працадаўца прымае лакальныя нарматыўныя акты:

- палажэнне аб аплаце працы; (Ст.363 ТК)

- палажэнне аб прэміраванні; (Ст.363 ТК)

- план павышэння кваліфікацыі і падрыхтоўкі кадраў; (Ст.363 ТК)

- графік адпачынкаў; (Ст.168 ТК)

- падзел працоўнага дня на часткі; (Ст.127 ТК)

- правілы ўнутранага распарадку і інш. (Ст.195 ТК)

        Прафесійныя саюзы ажыццяўляюць кантроль за выкананнем працадаўцамі і іх прадстаўнікамі працоўнага заканадаўства, выкананнем калдагавора і пагаднення.

        Забяспечваюць у выпадку неабходнасці юрыдычную абарону інтарэсаў абарону інтарэсаў члена прафсаюза ў судзе. (Ст.354 ТК)

        Прафкам - ініцыятар зняцця дысцыплінарнага спагнання з работніка (члена прафсаюза). (Ст.203 ТК)

        Звальненне членаў прафсаюза ў выпадках:

- скарачэнне колькасці або штату работнікаў;

- недастатковай кваліфікацыі, пацверджанай вынікамі атэстацыі;

- неаднаразовага невыканання работнікам без паважных прычын сваіх працоўных абавязкаў вырабляецца з паведамленнем прафсаюзнага органа (або з яго згоды), калі дадзеная форма прадугледжана Калектыўным дагаворам. (Ст.46 ПК)

        Пры правядзенні атэстацыі, якая можа паслужыць падставай для звальнення работніка ў сувязі з неадпаведнасцю займаемай пасады, у склад атэстацыйнай камісіі абавязкова ўключаецца прадстаўнік адпаведнага профоргана. (П.11 Пастановы Савета Міністраў РБ 25.05.2010 г. № 784)

свернуть